Наратын замы дабамаар байна

Тайна Чингис Хаана 9-12 - Чингис Раднаев Наратын замы дабамаар байна

Скачать бесплатно и быстро
547

Текст оды целиком и бесплатно:

Наратын замы дабамаар байна

Үгэ ба хүгж. Н.Жанцанноровай
Монголhоо оршуулгань Николай Шабаевай

1.
Хабарай hалхин улеэн байна,
Хайрын сэдьхэл жэгнээд байна,
Хайратай шамдаа нэнгэмээр байна.
Уулын оройдо гарамаар байна,
Ушарhан шамаяа харамаар байна.
Уулзахын хусэлэн бараглаа
Харамаар байна.

2.
Зунай наран халуун байна,
Зуура-зуурахан hуудэрлээд байна,
Зуудэндээ би шамтай ханилаад байна,
Зурхэнд88 би уяраад байна.
Хорвоогой зоболон дабамаар байна,
Хонгорхон шамдаа ошомоор байна.
Хайрын жолоо тэнилгээ
Ошомоор байна

3.
Намарай борон шэбэнээд байна,
Наартай угл88 мандаад байна,
Наhаараа шамтай жаргамаар байна,
Наратын замы дабамаар байна.
Захагуй оршолондо дуулиммэр байна,
Заяатай шамдаа шэнгэмээр байна.
Яараhан сэдьхэл шиидэнхэй
Шингэмээр байна.

Аранжировка Н.Халиун, студия SONOR records, РекордингБ.Дашдондог, студия Nature sound. Вокал Б.Сэсэгмаа(г.Хух-хот), Чингис Раднаев

Тайна Чингис Хаана 9-12

Ещё классная музыка

 • Буряаднай
 • Буряаднай
 • Наhанай ошолго
 • Алтаргана
 • Буряад эхэнэрнууд-
 • Уран дуран
 • Дангинамни
 • Шамгуй
 • Ээжин дун
 • Наранай Домог
 • Уран Дуран минус
 • Наранай Домог
 • Хани нухэдни Минус
 • Наратын замы дабамаар бэйна
 • Хани нүхэдни / buryad.fm

Другие видео на сайте

Все мнения (0)

Форма комментирования

Код проверки на роботов: