Got To Love You

Adolf Hitler - Vzestup a pád vůdce zlaCZ dab 1977 - část 4 Adolf Hitler - Vzestup a pád vůdce zla, též používaný název je Hitlerova kariéra / Hitler: The Whole Story z roku 1977

Portrét muže, který před 70 lety rozpoutal II. světovou válku.
Když byl tento film poprvé promítán, vyvolal řadu protichůdných názorů. Smyslem tohoto filmu není popisovat dějiny Třetí říše. Pojednává o vztahu Adolfa Hitlera k německému národu, o okolnostech, které Hitlera formovaly a umožnily mu vzestup - i o jeho přívržencích. Kolik lidí jej vlastně podporovalo? K činům, které neměly obdoby, bral Hitler odvahu z pocitu shody s vlastním národem. Proč zakrývat, že většina Němců dávala Hitlerovi za pravdu a že se s ním ztotožňovala? Film chce ukázat, jakými prostředky se toto soužití realizovalo a kolik zaslepenosti v něm bylo obsaženo. Cena, kterou si to vyžádalo, je všeobecně známa. - .S.e.a.n. .P.a.u.l. .&. .A.l.e.x.i.s. .J.o.r.d.a.n. Got To Love You

Скачать бесплатно и быстро
649

Текст оды целиком и бесплатно:

4 x
Got to love you
Got to love you
Got to love you
Got to love you

Girl dont steal .. report you dont
...off the ground ..pick a .. only ..self alone
..baby telling me own.. alone make you start ..like a star.

Alexis Jordan Chorus
I, I'll do anything I could for ya
Boy you're my only
I, I'm gonna flip these beats on ya
You don't even know me
Cause I am, I...I don't even want to fight, fight, fight
Said I am, I...I ain't even gonna fight it

4 x
Got to love you
Got to love you
Got to love you
Got to love you

Girl Ill be alone .. insecurity
Ima start remind you .. set you free some ..
thats why me .. girl not ready for .. check in ..
Make you lose ..

Chorus
I, I'll do anything I could for ya
Boy you're my only
I, I'm gonna flip these beats on ya
You don't even know me
Cause I am, I...I don't even want to fight, fight, fight
Said I am, I...I ain't even gonna fight it
2 x
Got to love you
Got to love you
Got to love you
Got to love you

It was fine .. in your own ..
but know it around
boy you got me, you cant ignore it.

[Chorus]

Adolf Hitler - Vzestup a pád vůdce zla(CZ dab) 1977 - část 4

Все мнения (0)

Форма комментирования

Код проверки на роботов: